UAB „TIPRO“ savo veikloje diegia AGILE metodiką
2016-05-01

UAB „TIPRO“ įgyvendina projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų:
„UAB „TIPRO“ DARBO NAŠUMO DIDINIMAS“
Projekto kodas: Nr. 03.3.1-LPVA-K-820-01-0046
Projekto trukmė – 2016 m. gegužė – 2017 m. gegužė (1 metai)
Projekto vertė – 16 666,66 Eur
Finansavimo intensyvumas – 50 proc.

Projektu siekiama didinti UAB „Tipro“ darbo našumą, diegiant pažangų Agile Scrum projektų valdymo metodą, optimizuoti IT produktų planavimo, kūrimo, vystymo ir priežiūros verslo procesus. Projektas prisidės prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014-2020 m. programos antrojo tikslo 3 uždavinio „Skatinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą, kuriant inovacijas ir plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas“ ir prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plano prioritetinės srities „Mažos ir vidutinės įmonės“ įgyvendinimo. Įdiegus Agile Scrum projektų valdymo metodą kartu su Redmine programine įranga būsime pajėgus matuoti žmogiškųjų išteklių darbo našumą, gamybinius pajėgumus, efektyviau planuoti darbus, pasirinkti prioritetines užduotis, našiau naudoti turimus resursus, atlikti užduotis sparčiau, mažės kuriamo produkto savikaina, didės apyvarta.

UAB „Tipro Group“ sulaukė pasisekimo tarptautinėse parodose
2015-04-29

UAB „Tipro Group“ sulaukė pasisekimo tarptautinėse parodose 2015 m. balandžio mėnesį UAB „Tipro Group“ baigė įgyvendinti projektą „UAB „Tipro Group“ produktyvumo didinimas“. Projekto įgyvendinimo metu įmonė dalyvavo tarptautinėse parodose Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje ir Latvijoje. Parodose UAB „Tipro Group“ pristatė savo paslaugas, išplatino projekto metu parengtą rinkodaros medžiagą ir didino įmonės žinomumą.

Daugiausiai dėmesio dalyvaudama parodose UAB „Tipro Group“ skyrė savo naujos paslaugos, eads123.com platformos, pristatymui. Platforma skirta greitam dinaminių reklamos skydelių kūrimui ir suteikia galimybę ja besinaudojantiems klientams ženkliai sumažinti dėl dažno reklaminių skydelių kūrimo bei atnaujinimo patiriamus rinkodaros kaštus. eads123.com platforma parodose sulaukė itin didelio reklamos agentūrų, dirbančių su daug turinio valdančiais klientais, susidomėjimo. Taip pat didelį susidomėjimą šiuo produktu parodė el. komercijos atstovai, kadangi jis leidžia greitai pagaminti reklamos skydelius su norimomis prekėmis, ko rezultatas – operatyviai išplatinama informacija apie išpardavimus ir akcijas. Parodų metu buvo užmegzti kontaktai su įvairiose Europos valstybėse įsikūrusiomis įmonėmis, įstaigomis ir kitomis organizacijomis, su kuriomis galimi verslo ryšiai netolimoje ateityje.

Projektas „UAB „Tipro Group“ produktyvumo didinimas“ (kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-285) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto apimtis yra 0,07 mln. eurų, iš kurių 0,04 mln. eurų finansavimas buvo skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Pagrindinė Tipro Group veikla - reklamos plotų pardavimas jos valdomose bei atstovaujamose interneto svetainėse. Taip pat įmonė šiuo metu aktyviai vysto naują produktą - automatinę reklaminių skydelių generavimo ir transliavimo platformą www.eads123.com, kuriai planuoja aktyvią plėtrą užsienio šalių rinkose.

© TIPRO GROUP, UAB, 2005-. VISOS TEISĖS SAUGOMOS | Privatumo politika